با تیم شرکت کیمیا گستر آرین آشنا شوید

تیم قدرتمند کیمیا گستر آرین

مدیریت:عباس کاظمی

مدیریت

معاونت:امیرحسین شمسی

معاونت

مشاور حقوقی:دکتر آیدا میلانی

حسابدار:فاطمه سلیمانی

مسئول کنترل کیفی:مهتاب سهرابپور

مدیرمنابع انسانی:مهندس هنگامه کاظمی

آی تی:مهندس سمانه محمدی

مسئول امور قرارداد ها:سایه ستوده

فهرست